Toekomst van de stadmakers

From R2 wiki

Introductie[edit | edit source]

  • Op deze pagina willen we samen met andere stadmakers nadenken/ in gesprek gaan over de toekomst van de stadmakers.
  • Er zal overigens niet één toekomst zijn. Tussen steden bestaan verschillen.

On our mind[edit | edit source]

  • Lokale coöperaties:
    • In diverse Nederlandse steden worden lokale coöperaties opgezet. Klopt het dat Den Haag reeds in een coöperatie heeft? In Haarlem is er tijdens het stadmakerscongres in juni 2023 ook over gesproken. Welke kartrekkers gaan e.e.a. verder uitwerken?
    • Op 26.06.23 heeft stadmaker Tim Ruijters, namens het team dat zich bezig houdt met het stadmakersplan voor Haarlem gevraagd wie de kartrekker(s) is/ zijn voor het opzetten van een lokale operatie. Tevens aangegeven dat we ook een toekomstraad zouden willen vormen.
  • Toekomstraad

Backlog[edit | edit source]

  • Platformen: In de toekomst zullen stadmakers wereldwijd verbonden met elkaar zijn via meerdere gestandaardiseerde platformen. Zie OpenStad voor een eerste stap in die richting. Stadmakers worden beloond voor hun activiteiten. Zie Colony voor een eerste stap in die richting.
  • Sociocratie: Veel stadmaker teams zijn georganiseerd als een sociocratie. In een sociocratie is iedereen gelijkwaardig. Er wordt gewerkt met drivers. Zie sociocratie voor meer info.