Concepts

From R2 wiki
Jump to: navigation, search
Concept Domain Opmerking Dutch French German Spanish
Action Actie
Activity Activiteit
ActivityType CRM ActivityType
Account (Finance) Rekening
Actor Actor
Address Adres Adresse Adresse Dirección
Applicant Recruitment Sollicitant
Appointment Afspraak
Appraisal Beoordeling
Ambition Performance management Ambitie
Assessor Beoordelaar
Business unit Business unit
Call Call
Case Case management Casus
Community Community
Competence HCM Competentie
Complaint Klacht
Contract Contract
Contractor Externe medewerker
Conversation Gesprek
Cost centre Organisatiebeheer Kostenplaats
Customer Sales Klant
CustomerContact Verkoop Klantcontact
Decision Beslissing
Department Afdeling
Document Document
Duty station Standplaats
Economic sector Industrie
Effect Effect
Employee HCM Medewerker
Employment HCM Arbeidsovereenkomst
Expense Declareren Declaratie
ExpenseType Declareren DeclaratieType
Event Event management Gebeurtenis
Goal Performance management Doel
Group Sociologie Groep
Human Mens
Idea Idee
Incident Incident
Invoice Verkoop Factuur
Issue Project management Aandachtspunt
Job Organizational management Functie
LearningActivity Leren Leeractiviteit
LearningContent Leren Leercontent
Legal entity Organizational management Rechtspersoon
Loan Financieel domein Lening
Location Locatie
Mandate Mandaat
Measure Maatregel
Meeting Vergadering
Notification Taakbeheer Notificatie
Objective Performance management Doel
Order Verkoop Verkooporder
Organization Organizational management Organisatie
OrganizationType Organizational management OrganisatieType
Organizational unit Organizational management Organisatorische eenheid
Person Persoon
Persontype PersoonsType
Position Organizational management Formatieplaats
Probation Proeftijd
Process Procesbeheer Proces
Product Verkoop Product
Project Project management Project
ProjectDocument Project management ProjectDocument
Quotation Verkoop Offerte
Registration Registratie
Request Verzoek
Resource Productiemiddel
Review HCM, Onderwijs Beoordeling
Risk Risicobeheer Risico
Role Rol
Rule Regel
Service Service management Dienst
Service catalogue Service management Dienstencatalogus
Skill Vaardigheid
Status Status
Task Taakbeheer Taak
Team Sociologie Team
Transaction Transactie
User IT Gebruiker
Vision Visie
Worker Personeelsbeheer Arbeider
Worklist Case management Werklijst