Nieuwsbrief voor de stadmakers

< Epics in het stadmakers ecosysteem

Nieuwsbrief.png

StatusEdit

  • In februari 2022 hebben Teun Gautier en Tim Ruijters met elkaar gesproken over het co-creëren van een nieuwsbrief op StadmakersOnline. Tim heeft rechten gekregen om een nieuwsbrief te maken. Maar het ontbreekt nog aan content. Om de content te verbeteren is in april 2022 het plan om een epic lijst te gaan maken. Zie Epics van de stadmakers.

IntroductieEdit

  • In Q1 2022 willen Teun Gautier, Tim Ruijters en Ton Belderok gaan onderzoeken of het mogelijk is om een periodiek nieuwsbrief te versturen via StadmakersOnline.
  • Op termijn willen we wellicht ook een redactie gaan vormen die kan helpen met het maken van content en een selectie gaat maken van de meest interessante berichten.
  • We hebben aan Teun Gautier gevraagd of hij e.e.a. met de adviesraad wil bespreken.

AandachtspuntenEdit

  • Hoe werkt de nieuwsbrief functionaliteit in StadmakersOnline?
  • Hoe veel tijd kost het met om een nieuwsbrief te co-creëren?
  • Is er voldoende content om te delen?
  • Hoe/ wie bepaalt welke content in de nieuwsbrief gaat verschijnen?

Volgende mogelijke actiesEdit